สรุปรายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560
ยอดบริจาครวม 990 หัก % จากค่าบริการทรูมันนี่เหลือ 842+5500 บาท (สีเขียวคือ ยอดเงินสุทธิที่ได้จากบริการที่ไม่ต้องหัก%)
ไดร์เก็บไฟล์หลัก 360 บาท มีหน้าเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆที่อัพโหลดไว้เพื่อใช้งานในด้านๆต่างๆ ทั้งเห็บไว้เพื่อให้ดูออนไลน์ และ ดาวน์โหลดไฟล์
ไดร์เก็บไฟล์สำรอง 360 บาท มีหน้าที่เก็บไฟล์เหมือนไดร์หลักแต่จะนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้นเช่น นำมาแก้ไฟล์เสีย หรือปล่อยให้ระบบดึงลิ้งค์มาดึงในกรณีไดร์หลักเต็ม
เชิร์ฟเวอร์ดึงลิ้งค์ 600 บาท มีหน้าที่รับลิ้งค์ต่างๆจากไดร์เก็บไฟล์ เพื่อนำมาเล่นเป็นวิดีโอออนไลน์ หรือ เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์กลับไปดูแบบออฟไลน์
เชิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ 6,000 (เราได้อัพเกรดเชิร์ฟเวอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับผุ้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น) บาท เป็นเครื่องสำหรับรันเว็บเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆที่เราทำไว้ให้ ทั้งเป็นเครื่องที่ต้องเก็บ สคริปและรูปของเว็บไซต์ทั้งหมดด้วย
Cloundflare 720 บาท เปรียบเสมือนเป็นไฟล์วอลของเว็บ และยังทำหน้าที่แคชทำให้เว็บลื่นขึ้น ส่งผลให้สามารถรองรับคนได้เพิ่มขึ้น
รวมรายจ่ายเดือน มกราคม ทั้งหมด 8,040 บาท
ยังขาดอีก 71985500 บาท (รายได้จากที่หักบริการทรูมันนี่แล้ว – รายจ่ายทั้งหมดเดือนนี้)